Het bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw.

Het onderstaande diagram wordt het bouwproces weergegeven volgens de visie van Veelzijdigbouw. De rode lijn stelt de meest ideale wijze voor om een bouwwerk te realiseren. Op deze wijze wordt het bouwplan in bouwteamverband gerealiseerd.

Het gehele bouwproces wordt zo vanaf schetsplan tot aan de oplevering bouwproject in Teamverband tussen aannemer
(eventueel aangevuld met architect of bouwbegeleider, bouwspecialisten) en opdrachtgever doorlopen.

Via dit ideale proces kunnen alle beslissingen op het juiste moment worden genomen, en niet op een moment in het proces dat er nog niets visueel is, of het betreffende deel van de bouw nog niet aan de orde is.

Dit proces zorgt er uiteindelijk voor dat het eindresultaat veel meer aan de wensen van de opdrachtgever voldoet, zonder dat er onnodige kosten worden gemaakt. Vertrouwen tussen de verschillende partijen is in dit proces van groot belang.

Klik hier voor de volledige brochure.

flowchart